Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biomasa w Europie Central(...)

W Graz w Austrii w dniach 26-29 stycznia odbyła się konferencja, Biomasa w Europie Centralnej (Mitteleuropäische Biomassekonferenz), zorganizowana przez Austriackie Stowarzyszenie Biomasy, Izbę Rolniczą ze Styrii, Fundusz Klimat i Energia oraz Austriackie Centrum Doskonałości Bionenregii. Konferencje – Biomasa w Europie Centralnej, odbywają się co trzy lata, a tegoroczna należy bez wątpienia do bardzo udanych. Od środy do soboty ok. tysiąca zarejestrowanych uczestnik&oacu(...)
»