Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnegoDziennik UstawPodstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor PolskiUwagiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia(...)
»

Ochrona wody przed skażen(...)

Zawór antyskażeniowy ma zabezpieczyć sieć wodociągową przed przepływem zwrotnym, czyli cofnięciem się wody od odbiorcy do sieci wodociągowej. Woda u odbiorcy może mieć kontakt z płynami skażonymi chemicznie lub bakteriologicznie. Przed przypadkami skażenia sieci wodociągowej należy się zabezpieczyć. Obowiązek zapewnienia właściwej jakości wody spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowym. Zakłady wodociągowe w Polsce winny zawrzeć ten wymóg w umowach o z(...)
»