Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podmioty zarządzające(...)

W licznych publikacjach analizowano i krytycznie oceniano rozwiązania organizacyjno-prawne stosowane w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, proponując przede wszystkim zmiany obowiązujących podstaw prawnych. Czas mija, a nic nie wskazuje to, że sytuacja się poprawi. Stąd warto zaprezentować koncepcję rozwiązań, które mogą przynieść polepszenie standardów charakteryzujących jakość usług, przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów.(...)
»

Spis treści(...)

6 Świat odpadów Temat wydania 10 Społeczeństwo recyklingu – fanaberia czy konieczność? 14 Standardy to nie kłopot 16 Sortownie w gospodarce o obiegu zamkniętym Jubileusz 20 W służbie „Recyklingu” Praw(n)ym okiem 24 Ponowne wykorzystanie odpadów 25 Dyskusji na temat selektywnej zbiórki ciąg dalszy Wywiad (...)
»