Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekoedukacja bez granic (...)

   Edukacja ekologiczna jako element prawidłowego postępowania z odpadami była tematem przewodnim międzynarodowej konferencji, zorganizowanej 6-7 czerwca br. przez poznański Zakład Zagospodarowania Odpadów. Spotkanie odbywało się w nietypowej scenerii, gdyż na składowisku odpadów w Suchym Lesie, które uczestnicy zwiedzali, wędrując wytyczoną ścieżką edukacyjną oraz zapoznając się z Laboratorium Energii Odnawialnej. O tych i innych działaniach ed(...)
»

Prawna ochrona gatunków. (...)

W zaborze austriackim, choć dopiero po kilkudziesięciu latach, polska myśl prawnicza mogła się rozwijać stosunkowo swobodnie. Pojawiły się w niej także wątki zmierzające do ochrony niektórych zwierząt, wśród nich kozic i świstaków z jednej strony, a ptaków pożytecznych dla rolnictwa, nietoperzy i jeży z drugiej. Galicja, podobnie jak inne kraje koronne, uzyskała autonomię na mocy „dyplomu październikowego” z 1860 r. Statut Krajowy Galicji z 16 lutego 1861 r. stanow(...)
»