Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe wyzwania i możliwośc(...)

Rozmowa z Tomaszem Ucińskim Na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu Izba obchodziła trzecie urodziny. Jak można podsumować działalność KIGO w minionym roku? Każdy z naszych członków ma bogate doświadczenia w gospodarowaniu odpadami. Organizowane przez nas spotkania, konferencje i szkolenia to najlepsze miejsce do zaprezentowania swoich koncepcji i(...)
»

Aplikacje mobilne w ochro(...)

Rozwój techniki w sferze komunikacji wyznacza nowe granice ludzkich możliwości. Nowe technologie w szeroko rozumianej łączności stają się katalizatorem różnorodnych rozwiązań. Telefon, telewizja oraz Internet są dostępne w ramach jednego systemu. Zwiększa się ilość urządzeń przenośnych, wśród których znajdują się m.in. smartfony i tablety. Smartfony Na podstawie raportu „Marketing mobilny w Polsce” można uwzględnić dwie definicje(...)
»