Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyrażam poparcie dla ener(...)

W przedstawianych projektach ustawy o odnawialnych źródłach energii dotychczasowy system wsparcia uległ poważnym zmianom. Ma to ułatwić rozwój mikroinstalacji, ale czy jest to właściwy kierunek i zgodny ze strategią Urzędu Regulacji Energetyki? Aktualnie sytuacja wygląda tak, że każdy wytwórca spełniający kryteria uprawniające go do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle odnawialnym taką koncesję może otrzymać (wyjątkiem s(...)
»

Energia… po bawarsku(...)

W regionie jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe biogazownie, ciepłownie zasilane zrębkami, wiatraki, a także elektrownie fotowoltaiczne. Większość z tych instalacji powstało z inicjatywy obywateli, którzy w ten sposób nie tylko chcą chronić środowisko i uzyskać niezależność energetyczną, ale dbają też o własne portfele. Wielu z nich przekonało się bowiem, że na energetyce odnawialnej można nie tylko zaoszczędzić, ale także zarobić. Na początku lutego br. s(...)
»