Bezwzględny zakaz zbierania odpadów zmieszanych

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-2
  DRUKUJ

Bezwzględny zakaz zbierania zmieszanych odpadów komunalnych

 

Zagadnienie zbierania odpadów jest ściśle powiązane z kwestią dotyczącą ich magazynowania. Regulacja ta zawsze generowała pewne trudności – choćby w zakresie odróżnienia obu tych czynności.

 

Ustawodawca, w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) oraz ustawy o odpadach, wygenerował kilka problemów. Jeden z nich dotyczy konsekwencji wprowadzenia bezwzględnego zakazu zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych poza miejscem ich wytworzenia (art. 23 ust. 2 pkt 5-6 ustawy o odpadach).

 

Kluczowe kwestie

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z 2012 r. o odp [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus