Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Polska racja stanu(...)

Ministerstwo Budownictwa (nie Ministerstwo Środowiska! – to „polski paradoks”) zapowiada wniesienie do Sejmu projektu ustawy, która zreformowałaby polski system gospodarki odpadami komunalnymi na wzór powszechnego systemu obecnego w krajach unijnych. W systemie takim to gmina – jako podmiot zarządzający całokształtem zadań utrzymania czystości na terenie gminy – zbiera opłaty od mieszkańców i decyduje w ramach tych opłat o kierunkach i sposobach zago(...)
»

Odolanów – miasteczko z k(...)

Od wielu lat celem działania władz samorządowych miasta i gminy Odolanów jest tworzenie swoistego klimatu tej miejscowości – piękna, zachwycającego bogactwem zieleni, ilością parków, skwerów i różnorodnością kwiatów. Gmina Odolanów położona jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski w powiecie ostrowskim – u bram Wielkiej Doliny Głogowskiej, zwanej Kotliną Odolanowską. Gminę zamieszkuje ponad 14 tys. mieszkańc&oacute(...)
»