Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne w cz(...)

Mimo że powódź już minęła, straty są ogromne i zachodzi konieczność pilnych prac budowlanych oraz dostaw. Procedura przetargu nieograniczonego trwa niezmiernie długo, a zniszczone drogi czy budynki wymają odbudowy. Zachodzi zatem pytanie, czy można skorzystać z trybu zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia.   Według art. 62 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), (...)
»

Pora na nowy napęd dla tr(...)

Mimo ciągłego rozwoju silników spalinowych, który ma na celu poprawę wskaźników ich pracy, koniecznością stało się poszukiwanie innych rozwiązań napędów środków transportu, które zapewniłyby większą sprawność przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Głównym źródłem energii mechanicznej współczesnych środków transportu jest tłokowy silnik spalinowy.Zasada działania tłokowego silnika spalinowego opiera się na zamianie energii chemiczn(...)
»