Regulacje dotyczące zbierania zużytego sprzętu

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-12
  DRUKUJ

W pierwszej części omówienia nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przeanalizowane zostały przepisy dotyczące obowiązków nakładanych na podmioty mieszczące się w ustawowej definicji „wprowadzającego sprzęt”. W części drugiej szczegółowo poruszona zostanie kwestia regulacji dotyczących zbierania zużytego sprzętu.

Podobnie jak w przypadku „wprowadzającego sprzęt” przepisy nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zawierają definicję legalną „zbierającego sprzęt”. Została ona zawarta w art. 4 pkt 23. Zgodnie z tym przepisem, zbierającym sprzęt jest każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą dotyczącą zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.

Kategoria „zbierającego sprzęt” [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus