Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Przetrzymanie osadów na g(...)

W ubiegłym miesiącu przedstawione zostały ogólne wymagania związane ze stosowaniem osadów ściekowych na gruncie dla celów dopuszczonych art. 43 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Przepisy te nie precyzują jednak trybu (kolejności i czasu wykonywania poszczególnych czynności) prowadzenia działań związanych z wykorzystywaniem osadów.   Taki tryb nie jest takż(...)
»

Wymagania dotyczące treśc(...)

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Zestaw wymagań dotyczących treści regulaminu został zmodyfikowany nowelizacją z 2005 r. Zmienione zostały punkty 1 i 2 wyliczenia, dodano także punkty 4 i 5. Zmiany polegające na uzupełnieniu wyliczenia o nowe punkty zmieniły również zakres podmiotowy obowiązywania regulaminu, w pierwotnej wersji służącego do określania obowiązków mieszkańców i do nich tylko skierowanego. Ustalenie maksymalnego poziomu odpadów komunalnyc(...)
»