Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr. hab. inż. Zbigniew Heidrich prof. PW, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Wybrane zagadnienia unieszkodliwiania osadów ściekowych Zgodnie z danymi statystycznymi w 2003 r. w komunalnych oczyszczalniach ścieków powstało blisko 500 tys. ton suchej masy osadu, o średniej zawartości suchej masy 20%. Osady te były zagospodarowywane na różne sposoby – głównie były wykorzystywane d(...)
»

I duch i materia…(...)

Trzy komponenty: woda – człowiek – środowisko – po raz siódmy stały się inspiracją do zorganizowania w Licheniu cyklicznej konferencji pod tym tytułem. Jak ocenili organizatorzy, kolejna edycja spotkania wskazuje na ciągłą potrzebę doskonalenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji kształtujących współczesne oblicze wodociągów i kanalizacji. Wiedza z tego zakresu powstaje zarówno na kanwie badań, jak i doświadczeń eksploatacyjnych. Dlatego(...)
»