WPGO: walka dopiero się zaczyna

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-12
  DRUKUJ

Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wiąże się z szeregiem wątpliwości prawnych, z którymi po części zmierzyć się będą musiały sądy administracyjne.

Rewolucja śmieciowa zapoczątkowana ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw stanowiła ogromne wyzwanie nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Pamiętać należy, iż zmiany z niej wynikające nałożyły nowe obowiązki także na organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, wśród których trzeba wymienić przede wszystkim konieczność aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami komunalnymi (WPGO) oraz konieczność uchwalenia uchwał wykonawczych, mających charakter aktów prawa miejscowego.

Znaczenie WPGO< [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus