Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Poszukiwany „złoty środek(...)

 Samorządy nie doceniają wpływu systemu opłat na efektywność procesu zarówno wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak i skuteczność jego funkcjonowania. Nie lekceważą go, ale też nie do końca znają jego wartość. Jeszcze… Nie jest to krytyka postaw samorządów, ale refleksja z kilku konferencji szkoleniowych, gdzie sygnalizowano zagrożenia czekające na te gminy, które z opóźnieniem podejdą do problemu mechan(...)
»

Gospodarka wodna przechod(...)

Gospodarka wodna, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przechodzi do kompetencji innego resortu i nie będzie już zależna od Ministerstwa Środowiska. W świetle rozporządzeń opublikowanych na początku stycznia w Dzienniku Ustaw prowadzona przez administrację rządową gospodarka wodna (w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) została powierzona Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wcześniej tym obszarem zajmowało się Ministerst(...)
»