Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Monitoring ustawy Prezes UMiRM powołał Radę ds. monitorowania zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jej zadaniem jest identyfikacja trudności występujących przy realizacji zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz wypracowanie kierunków niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach, chodzi o analizę ustawy pod kątem zasadności jej nowelizacji. Jeżeli wprowadzenie nowelizacji okaże się zasadne Rada ma przygotować jej projekt. W s(...)
»

Edukacja szansą zrównoważ(...)

Żyjemy w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości, w której musimy rozwiązywać coraz to nowe problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Dlatego potrzebna nam jest wiedza i umiejętności, dzięki którym stworzymy dla siebie oraz naszych dzieci bezpieczniejszy, zdrowszy i lepiej funkcjonujący świat. Tę wiedzę i umiejętności możemy zyskać poprzez edukację. Edukacja to najlepsza inwestycja w przyszłość. Jest jednym z podstawowych narzędzi rozwiązywania problem&(...)
»