Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Instrumenty stosowane w o(...)

W ostatnich latach obserwujemy w krajach UE tendencję do pogłębiania integracji polityki środowiskowej. Wychodzi się z założenia, że głównym źródłem zagrożeń dla środowiska są produkty (wyroby i usługi). Tak więc przez sformułowanie koherentnej polityki wobec produktów, uwzględniającej zasady zrównoważonej produkcji i konsumpcji, można stworzyć system instrumentów i narzędzi nastawionych na zmniejszanie zagrożeń środowiska. Kreowanie całościowego podejścia do polityki wobec produktu w kontekś(...)
»

Racjonalność w planowaniu(...)

Od redaktora Racjonalna gospodarka odpadami powinna być zadaniem ponadgminnym, które musi być konsekwentnie realizowane przez całe społeczeństwo. Aktualne przepisy prawa polskiego, w znacznej mierze dostosowane już do przepisów unijnych, narzucają konieczność uporządkowania kompleksowej gospodarki odpadami i prowadzenia jej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każde nowe przedsięwzięcie, oprócz uwzględnienia prawa, musi być wpisane w naturalne warunki przyrodnicze, warunk(...)
»