Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informatyka w rozkwicie(...)

Przedsiębiorstwa wod-kan coraz częściej wykorzystują narzędzia internetowe, aby usprawnić kontakty z klientami. Przyzwyczailiśmy się już do dokonywania przelewów bankowych za pośrednictwem Internetu. W najbliższym czasie prawdopodobnie podawanie stanu wodomierza tą drogą stanie się standardem. Cykl WOD-KAN-NET poświęcony jest analizie i porównaniu witryn przedsiębiorstw wod-kan działających w największych miastach Polski. W trzeciej odsłonie cyklu uwagę(...)
»

Tajemnica przedsiębiorstw(...)

Jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, wyrażona m.in. w art. 8 ust. 1 i 2 oraz w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Wyjątkiem od niej jest możliwość zastrzeżenia przez wykonawców informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informację taką można zastrzec, jeżeli wykonawca zgłosi taką potrzebę nie później niż w(...)
»