Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wzrost zainteresowania ba(...)

Obecnie w Polsce realizuje się coraz więcej projektów w zakresie energetyki odnawialnej, a to w związku z rosnącymi wymogami dotyczącymi udziału tego typu energii w zużyciu krajowym. Oczywiście, aby sprostać ambitnym celom, jakie stawia sobie Unia Europejska, a w jej ramach Polska, w zakresie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym poszczególnych ów krajów, niezbędne jest zaangażowanie (...)
»

Małe przydomowe elektrown(...)

– doświadczenia z budowy i eksploatacji Jedną z realnych i niedrogich metod uzupełniania zasobów energetycznych są elektrownie wiatrowe. W Polsce już pod koniec lat 30. XX w. sprawę elektrowni wiatrowych poruszano na łamach czasopisma branżowego „Wiadomości Elektrotechniczne”. Jednak z różnych powodów prace w tym kierunku posuwały się bardzo powoli i z miernymi rezultatami. Od kilku lat w Europie, w tym również w Polsce, obserwuje się coraz intensywniejszy r(...)
»