Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa era energetyki + pod(...)

Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej to główne tematy poruszane na debacie, która odbyła się 1 czerwca br. w Warszawie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele nauki, administracji państwowej oraz biznesu zgodnie stwierdzili, że rozwój energetyki prosumenckiej stanowi obecnie najwłaściwszy kierunek, w którym powinna zmierzać polska energetyka. Jako pierwszy głos zabrał Janusz Pilitowski, dyrektor Departame(...)
»

Zanieczyszczający (za)pła(...)

  W styczniu 2012 r. weszły w życie zmiany do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Rewolucjonizują one system gospodarki odpadami w Polsce, bowiem gminy, przejmując władztwo nad odpadami komunalnymi, przejmą tzw. pełną kontrolę w zakresie gospodarowania nimi na swoim terenie. Wdrożenie systemu, wraz z ustaleniem tzw. podatku śmieciowego, czyli opłaty pobieranej od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi (...)
»