Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

„Wspólny front&#822(...)

Z Ryszardem Szambelańczykiem, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni oraz Tomaszem Wachowiakiem, kierownikiem wrzesińskiej oczyszczalni ścieków – współzałożycielami Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich www.forum-wodociagi.pl, rozmawia Ewa Gosiewska Jaka była idea powstania Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich? (...)
»

Propozycje zmian w PO &#8(...)

PIGEO przekazała Grażynie Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego, stanowisko w sprawie projektu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ) z 8 maja br. (więcej patrz str. ??). W odniesieniu do diagnozy sytuacji w branży OZE Izba uważa, iż brakuje w niej szacunku potrzeb ilościowych w zakresie konieczności utworzenia nowych mocy energetycznych, niezbędnych dla realizacji założonych celów. Warto oszacować wartości inwestycji, jakie należy zrealizować w latach 2007-2(...)
»