Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli opublikowała kilka raportów dotyczących branży zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. „Dostało się” zarówno przedsiębiorstwom, jak i samorządom. Szczególnie źle ocenione zostały straty wody, osiągające w niektórych poddanych kontroli podmiotach niemal 70% wody pobranej z ujęcia. W sytuacji, gdy gospodarka coraz częściej uskarża się na jej deficyt, tak duża ilość wody utraconej w trakcie przesyłu może(...)
»

Spotkania na Forum Recykl(...)

Podczas tegorocznych Targów POLEKO już po raz trzeci odbyło się Forum Recyklingu organizowane przez firmę Abrys, wydawcę miesięcznika „Recykling”, oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tegoroczne Forum zatytułowane było „Odzysk i recykling odpadów – Polska w Unii Europejskiej”. Tematyka Forum podzielona była zagadnieniami na cztery dni trwania Targów. Rozmawialiśmy o zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych i przemysłowych, odzysku sprzętu elektrycznego i elektron(...)
»