Polityka energetyczna Polski do 2050 r.

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-11
  DRUKUJ

Zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe do projektu Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. Swoje sugestie dotyczące uzupełnienia tego dokumentu, w imieniu całej branży ciepła systemowego, zgłosiła także Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Według branży projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. (PEP 2050) dostrzega potencjał ciepła systemowego i w dużej mierze uwzględnia najważniejsze zagadnienia istotne dla tego sektora w Polsce. W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej analizy docelowych uregulowań dla całego sektora oraz zasad jego regulacji, a także na potrzebę planowania energetycznego realizowanego przez gminy i konieczność regulacji stanów prawnych sieci ciepłowniczych. Ponadto wskazano na zasadność usuwania barier w zakresie pozyskiwania uni [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus