Coś się kończy, coś się zaczyna

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-11
  DRUKUJ

Na początku grudnia br. odbędzie się III Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby, na którym członkowie PIGO podsumują mijającą, trzecią kadencję władz Izby oraz wyznaczą im nowe zadania.

Minione cztery lata to przede wszystkim czas wdrażania w gminach i w naszych przedsiębiorstwach nowego systemu gospodarki odpadami. Zmiany zapoczątkowane w 2011 r. obszerną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następnie wprowadzeniem w 2012 r. nowej ustawy o odpadach wyznaczyły prywatnym przedsiębiorcom nowe reguły prowadzenia działalności gospodarczej. Fundamentem nowej organizacji rynku jest dokonywanie przez gminy w trybie przetargowym wyboru wykonawcy usług w zakresie odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Z kolei prowadzenie działalności w zakresie przetwarza [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus