Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Ceny referencyjne w OZE –(...)

W obecnym wydaniu kilka słów o cenach referencyjnych, czyli o projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r., a więc o cenach maksymalnych, które będą brane pod uwagę w systemie aukcyjnym. Projekt ten służy wdrożeniu delegacji ustawowej, zawartej w art. 77 ust. 1 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU poz. 478). W §1 projektu określono cenę referencyjną energii elektrycznej z odnawialnych źródeł(...)
»

Wzorowa prywatyzacja(...)

1 grudnia 2006 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się IV Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. To ostatnie zgromadzenie sprawozdawczo-programowe w obecnej, czteroletniej kadencji. Przyszłoroczne obrady będą podsumowywać pierwszą kadencję i dokonają wyboru władz Izby (Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu). Tegoroczne Zgromadzenie poprzedzone było szerokimi konsultacjami i dyskusjami mającymi na celu uzgodnienie strategii działań na najbliższy rok. Towarzyszyło im spore zainter(...)
»