Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

OZE to tylko biznes?(...)

Wykorzystanie paliw odnawialnych, wśród których największe znaczenie mają biokomponenty i biopaliwa, jest jednym z kluczowych elementów redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikających z transportu. Każdy przynajmniej słyszał o kierunkach polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej, zapisanych w dyrektywie 2009/28/WE, zgodnie z którą w 2020 r. 10% paliw kopalnych ma zostać zastąpionych „odnawialną alternatywą”. Z tego dąże(...)
»

Co na polskim rynku chron(...)

„Der Grüne Punkt”, „Zielony punkt” czy „Green Dot” to powszechnie rozpoznawalny znak towarowy, od ponad 10 lat pojawiający się na opakowaniach produktów, które codziennie kupujemy. W toczącej się od pewnego czasu dyskusji na temat tego znaku przypisywane są mu różne znaczenia, wprawdzie dość powszechnie przyjęte, jednakże daleko odbiegające od rzeczywistego stanu prawnego, wynikającego z rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Warto wię(...)
»