Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Instrument polityki odpad(...)

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest katalogiem zabronionych i nakazanych praktyk mieszkańców, wymuszającym działania sprzyjające utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i eliminujące niekorzystne dla środowiska i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zachowania mieszkańców. Obejmuje on swoim zakresem gospodarkę odpadami i ściekami, zasady utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich, a także zasady obowiązku deratyzacji. (...)
»

Niskoemisyjne paliwo spos(...)

Niskoemisyjne paliwo sposobem na smog (część I) Spalanie tradycyjnego węgla w przestarzałych i źle eksploatowanych indywidualnych urządzeniach grzewczych przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jednak nie musimy rezygnować z paliw węglowych, by obniżyć emisję szkodliwych substancji do powietrza. Mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza pyłami w Polsce, można wskazać charakterystyczne źródła emisji pierwotnej pyłów: procesy produk(...)
»