Wszystkie artykuły w kategorii: "Europerspektywy"

Polecane artykuły:

Zarządzanie kryzysowe w e(...)

Kryzys gospodarczy, zmiany klimatyczne skutkujące coraz częstszymi awariami i uszkodzeniami infrastruktury oraz występujące inne zagrożenia bezpieczeństwa powinny motywować do poznania najnowszych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania kryzysowego i narzędzi teleinformatycznych temu służących. XIII konferencja „Systemy teleinformatyczne dla zarządzania sytuacjami kryzysowymi w sektorze energetyczno-paliwowym” odbyła się 12 lutego br. w Warszawie. Organizatorem imprezy było C(...)
»

Opomiarowanie w nowoczesn(...)

Artykuł jest kolejną publikacją cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE „SMArt Control of wastewater systems – SMAC”. W ramach tego projektu zaproponowano nową koncepcję sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków (OŚ) oraz opracowano nową strukturę i algorytmy sterowania1. Wyniki projektu zostały zaimplementowane w pilotażowej oczyszczalni w Kartuzach. Urządzenia pomiarowe, takie jak analizatory jakości ścieków, zostały zakupion(...)
»