Wszystkie artykuły w kategorii: "Europerspektywy"

Polecane artykuły:

Recykling a utrata status(...)

Prawidłowa kwalifikacja prowadzonego procesu przetwarzania odpadów jako recyklingu ma doniosłe znaczenie prawne, gdyż  pozwala na zwolnienie surowca wtórnego, pochodzącego z recyklingu ze stosowania przepisów odpadowych. Wprowadzona cztery lata temu do polskiego porządku prawnego instytucja utraty statusu odpadu ma na celu poszerzenie rynków zbytu surowców wtórnych przez przyjęcie ścisłych kryteriów określających, kiedy pewne rodzaje odpadów przestają być odpad(...)
»

Nagrodzić sortownie odpad(...)

Wprowadzenie do Konkursu kategorii „Lider Sortowni” zostało uznane przez organizatorów za pożądane i było odpowiedzią na kształtowanie się modelu gospodarki odpadami w Polsce. W ostatnich pięciu latach powstało w kraju kilkadziesiąt profesjonalnych obiektów sortowniczych. Łączna wydajność przerobowa istniejących sortowni odpadów wynosi ok. 200 tys. ton odpadów. Na ich budowę łącznie poni(...)
»