Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Uwagi SPIUG do projektu u(...)

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) w swoim stanowisku do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazało na dużą rozbieżność miedzy oczekiwaniami środowiska a tym, co zostało zawarte w treści projektu. SPIUG, oczekiwało, że projekt ustawy OZE, który przedstawiono równocześnie z projektem    nowelizacji Prawa energetycznego oraz Prawa gazowego, uwzględni w więks(...)
»

Zarządzanie wiedzą w jedn(...)

Dynamicznie zmieniające się realia, w których funkcjonuje administracja publiczna i rosnąca świadomość społeczeństwa, powodują, że działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST) coraz częściej spotyka się z oceną ze strony swoich beneficjentów. W rezultacie JST nie mogą być podmiotami odpornymi na oddziaływanie rynku – wręcz przeciwnie.   Samorządy muszą podążać za ogólnymi trendami zmian w gospodarce, przenosząc rozwiązan(...)
»