Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Konkurs o Srebrną Puszkę(...)

Rosnąca popularność efektywnych procesów związanych z wykorzystaniem surowców wtórnych w przemyśle i chęć życia w czystym środowisku mobilizuje coraz szersze grono polskiego społeczeństwa do proekologicznych zachowań. Chęć segregacji odpadów deklaruje coraz większa liczba mieszkańców naszego kraju, nie tylko w dużych miastach. Aluminium, tak jak szkło, daje się ponownie przerobić i wykorzystać jako surowiec wtórny w dalszej produkcji. Konkurs o Srebrną Puszkę PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO (...)
»

Gospodarka odpadami komun(...)

Szwajcaria jest państwem federacyjnym, złożonym z 23 kantonów (krajów związkowych). Usuwanie odpadów należy do kompetencji gmin. Musi być ono zgodne z prawodawstwem kantonalnym i federalnym, choć swoboda decyzji jest duża. Władze federalne bądź kantonalne mogą również zobowiązać producentów i handlowców do rozwiązania określonych problemów dotyczących odpadów. Ustawa dotycząca(...)
»