Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Forum Czystej Energii – P(...)

Tegoroczne, już dwudzieste pierwsze, POLEKO odbyły się tradycyjnie w drugiej połowie listopada. Chociaż tematyką targów była gospodarka odpadami, to z uwagi na obecnie trwający boom na odnawialne źródła energii zainteresowanie ta branżą okazało się bardzo duże. Część wystawców związanych z energetyką odnawialną pomimo zapowiadanej na maj drugiej edycji targów Greenpower, poświęconych wyłącznie OZE, pozostała wierna Salonowi Czystej Energii na POLEKO. Ekspozycja t(...)
»

Ubezpieczenia szkód w śro(...)

Niektóre firmy są bardziej od innych narażone na ryzyko wystąpienia szkód środowiskowych. Niewątpliwie wpływ na to ma charakter ich działalności, ilość i rodzaj wykorzystywanych substancji, poziom zabezpieczeń, a także bliskość elementów środowiska, które mogą zostać poszkodowane. W szczególności narażone na wystąpienie szkód są takie branże jak produkcja środków ochrony roślin i nawozów, przetwórstwo i skład(...)
»