Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone akcenty miast(...)

Tereny zieleni w mieście są niezwykle istotnym elementem krajobrazu kulturowego, nie tylko ze względu na estetyczny wizerunek miast, ale również z uwagi na wartości użytkowe, społeczne oraz ekologiczne. Zrównoważony rozwój miasta jest możliwy tylko wówczas, gdy spełnia ono wymagania i potrzeby jego mieszkańców. Za jeden z ważniejszych elementów odpowiedzialnych za kształtowanie wysokiej jakości środowiska zamieszkania, wypoczynku i rekreacji jest uznawana obecność (...)
»

Poparcie dla zamówień „in(...)

 Podczas posiedzenia w Słupsku 12 października br. Zarząd Związku Miast Polskich (ZMP) postanowił wesprzeć wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez Radę Miasta Inowrocławia w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaskarżono w nim przepisy dotyczące obligatoryjnego organizowania przez gminy przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Ustalono, że do miast członkowskich zostanie w(...)
»