Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komora korozyjna jako nar(...)

MPWiK we Wrocławiu od pewnego czasu dysponuje komorą korozyjną, a niniejszy artykuł przybliża przebieg przeprowadzonych badań odporności elementów armatury na korozję. W komorze tworzy się warunki korozyjne przez rozpylanie solanki (5-procentowy roztwór), ewentualnie z domieszką kwasów, aby uzyskać środowisko kwaśne1. Te agresywne warunki przyspieszają korozję materiałów testowanych w komorze. Są to badania porównawcze, pozwalające ocenić, który z testowa(...)
»

Osady żelazowe z procesów(...)

W trakcie procesów uzdatniania wody, w zależności od stosowanych technik, powstaje szereg ubocznych produktów odpadowych, najczęściej osadów pokoagulacyjnych. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach 80., osady te odprowadzane były bezpośrednio do odbiorników. Obecnie kwestię odpadów z procesów uzdatniania wody uregulowano w ustawie o odpadach, gdzie ujęto je w XIX grupie klasyfikacji odpadów, oznaczając kodem 1902031.(...)
»