Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Japońska wizja czystej en(...)

- projekt „Japonia bogata w energię” Aby chronić ludzi i środowisko naturalne przed niebezpiecznie wysokim poziomem zmian klimatycznych, musimy wyeliminować stosowanie paliw kopalnych i przejść na technologie oferujące energię „czystą”. Doskonałym przykładem jest Japonia. Rys. 1. Popyt na nośniki energii w Japonii w 1999 r. i warianty (...)
»

Ogrody w tropikach(...)

Poskromienie roślin w klimacie tropikalnym jest niezmiernie trudne, a utworzenie jakiegokolwiek dużego ogrodu czy parku wręcz niemożliwe. Z tego względu na Filipinach spotkać można jedynie małe ogrody tropikalne lub duże naturalne parki. Ewenementem na skalę światową są ogrody tarasowe, na których uprawia się ryż. Dzisiejsze ogrody Filipin to niewielkie założenia zieleni znajdujące się w przestrzeni publicznej i tworzące parki śródmiejskie lub małe, prywatne ogródki znajdujące się w(...)
»