Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rekultywacja terenu(...)

Składowisko zaolejonej ziemi okrzemkowej w Brzegu Projekt rekultywacji terenu składowiska zaolejonej ziemi okrzemkowej w Brzegu uzgodniony został 30 stycznia ub.r. ze starostą powiatowym w Brzegu. Działania rekultywacyjne mają na celu doprowadzenie powierzchni składowiska do stanu, w którym będzie mogło pełnić funkcję ekologiczną – z możliwością rekreacyjnego wykorzystania wal(...)
»

Mikroorganizmy w otoczeni(...)

Mikroorganizmy obecne są w wodzie, glebie i powietrzu, na produktach spożywczych, a także są one bardzo liczne u ludzi i zwierząt, które żyją w naszym sąsiedztwie. Część z nich jest nieszkodliwa, ale występują też formy patogenne, które mogą być przyczyną chorób ludzi, zwierząt i roślin. Niniejszy artykuł stanowi początek cyklu poświęconego tej tematyce. Pod pojęciem „mikroorganizmy” rozumiemy mikroskopijnej wielkości drobnoustroje widoczne dopiero pod mikroskopem(...)
»