Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kogeneracja w Polsce i Eu(...)

Pomimo znaczących potrzeb i potencjału w zakresie kogeneracji temat ten, choć ostatnio bardzo popularny i nośny, ciągle nie znajduje odzwierciedlenia ani w kreowaniu mechanizmów i warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki skojarzonej, ani w ilości realizowanych w Polsce i w Europie inwestycji. Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii przyniosła nadzieję na zmianę tej sytuacji. Jej ce(...)
»

Wiosenny skok ciśnienia(...)

• 29 marca br. ZPGO zorganizował szkolenie z cyklu „Obowiązki przedsiębiorców w 2007 r.”, poświęcone zużytemu sprzętowi elektrycznemu i elektronicznemu. Wydawałoby się, że uchwalona w październiku 2005 r. ustawa powinna już nie tylko sprawnie funkcjonować, ale też umożliwiać ocenę systemu. Jest to jednak pionierska regulacja rynku specyficznych odpadów wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, które są wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Wdrażanie przepi(...)
»