Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Architekt wschodnich mias(...)

Poszukując inspiracji, zazwyczaj koncentrujemy uwagę na osiągnięciach projektowych kultur zachodnich: Ameryki czy Europy, zapominając o niepowtarzalnych ogrodach przepełnionych wpływami bogatego dziedzictwa Wschodu. Od początków XXI w. „zmiana” stała się hasłem wyznaczającym codzienność architektury świątynnej oraz ogrodów otaczających budowle w Azji. Działania te są widoczną próbą tworzenia elementów przestrzennych nieistniejącego pojęcia „krajobrazu miejskiego” pr(...)
»