Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

WOD-KAN na nowym(...)

Blisko 400 wystawców, rekordowa powierzchnia wystawiennicza, niemal 7 tys. zwiedzających – to bilans XVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Od 26 do 28 maja br. w Bydgoszczy trwała największa w Polsce i jedna z większych w Europie imprez targowych branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodać warto, że władze Bydgoszczy wraz z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie (organizatorem targów) cały teren targowy przygot(...)
»

Suburbia – ekoidee a prak(...)

Suburbia wydają się predystynowane do wprowadzania w nich rozwiązań proekologicznych. W kształtowaniu ich sieci osadniczej zastosowanie mogą znaleźć dostępne w ostatnich latach technologie oraz projekty przestrzenne, oparte na ekoideach. Nasila się tendencja do zmiany miejsca zamieszkania z obszarów zurbanizowanych na tereny podmiejskie. Wybór ten podyktowany jest najczęściej czynnikami ekonomicznymi oraz chęcią przebywania w zdrowszym środowisku. Pojaw(...)
»