Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

W dobrym kierunku(...)

Zarząd ZMP w Płocku Sprawiedliwy algorytm podziału subwencji „szkolnej”, sprzyjające inwestycjom prawo zamówień publicznych oraz nienaruszalność kadencji władz samorządowych – to najważniejsze postulaty, jakie wyrażano podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się na początku grudnia ubiegłego roku w Płocku. Podczas posiedzenia Zarząd ZMP ustosunkował się negatywnie do zaproponowanego algorytmu podziału subwencji „szkolnej” na(...)
»

A może Fundusz Rewolwingo(...)

Europejskie programy Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego dają duże możliwości uzyskania środków do współfinansowania remontów budynków, których funkcje są związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw, a także z poprawą warunków bytowych mieszkańców. Uzyskanie dofinansowania do remontu każdego z rodzajów budynków (użyteczności publicznej, przedsiębiorstw i mieszkalnych) wymaga ubiegan(...)
»