Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Informator(...)

Ochrona przeciwpowodziowa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otrzymał 11,5 mln zł na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – jednej z największych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Środki finansowe pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, następnie pozwolenia na budowę oraz(...)
»

System gospodarki wodnej (...)

Cechą charakterystyczną polskiego systemu gospodarki wodnej jest rozbudowana struktura organizacyjna, znaczne rozproszenie kompetencji, a także duża dekoncentracja nadzoru właścicielskiego. Z tego względu już od dłuższego czasu zgłaszane są postulaty zmian w tym systemie. W świetle niektórych definicji organizacja to pewna całość, której części współprzyczyniają się do jej powodzenia1, 2(...)
»