Przegląd prawa

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-10
  DRUKUJ

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Prosto z wokandy

Roszczenie JST związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2015 r., sygn. akt V CSK 295/14, www.sn.pl/orzecznictwo/.

Sąd Najwyższy wskazał, że samodzielną podstawę dla wystąpienia z pozwem o zapłatę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, której zlecono wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, gdy przekazana dotacja celowa nie zapewnia pełnego i terminowego wykonania tych zadań, stanowi art. 49 ust. 6 Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus