Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Segregacja zmieszanych od(...)

Można stwierdzić, że pomimo członkostwa w Unii Europejskiej i wynikających z tego faktu zobowiązań w Polsce wciąż nie stworzono podwalin pod budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tak wynika z oceny stanu gospodarki odpadami w Polsce, dokonanej na podstawie sporządzonego przez ministra środowiska „Sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r.” oraz zakresu zadań prze(...)
»