Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Intensywny początek roku (...)

Intensywny początek roku dla branży wod-kan Minęło raptem 12 miesięcy od chwili, gdy w Polsce zaczęło obowiązywać nowe Prawo wodne. W tym czasie ustawodawca już zdążył istotnie tę ustawę zmienić. Dlatego rok 2019 przynosi kolejne wyzwania dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. U stawa z 20 lipca 2017 r.(...)
»

Bezpieczeństwo dostaw wod(...)

Monitorowanie każdego etapu daje gwarancję, że system wodociągowy działa prawidłowo, a dostarczana woda spełnia określone wymagania. Odpowiedzialność za to spoczywa na wszystkich podmiotach, stanowiących ogniwa łańcucha dostawy – od ujęcia do klienta. Zapewnienie ciągłości dostaw wody Katowickie Wodociągi świadczą na terenie Katowic usługi dostawy wody, eksploatując sieć wodociągową o długości 1014,7 km. Jak każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne(...)
»