Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI Janusz W. Wandrasz eaPierwsza część książki poświęcona jest podstawom gospodarki odpadami medycznymi, omawia m.in. sposoby ich gromadzenia i transportu, zarówno pod kątem gospodarki wewnątrz-, jak i zewnątrz szpitalnej. Obszernie potraktowane zostały zarówno procesy termicznej degradacji, jak i technologie i urządzenia do przetwarzania odpadów medycznych. Część druga, pt. "Gospodarka odpadami medycznymi", poświęcona jest zagadnieniom zwią(...)
»

Pamięć krótka, a pokusy d(...)

W Polsce ciągle jeszcze żyją ślady totalitaryzmu. To nieuniknione, długofalowe skutki zaborów i komuny. Warto jednak, a nawet trzeba rejestrować te autorytarne zapędy w państwie kierującym się, zapisaną w Konstytucji RP, zasadą rządów prawa. Ostatnio takie „totalitarne objawy” ze zdumieniem obserwujemy w Lubuskiem. W tym właśnie województwie samorządy wyższego szczebla dyktują gminom, co mają robić na swoim terenie. Prawie cała lokalna „klasa polityczna”: samorządy (...)
»