Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Dziury w ogrodzeniu(...)

Z Bolesławem Maksymowiczem, zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych OBREM-u, rozmawia Piotr Strzyżyński Jak ocenia Pan ubiegłoroczną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? Czy gminy mogą wykorzystać zmiany w celu poprawy gospodarki odpadami komunalnymi? Mogą, jeśli tylko zechcą. Gminy dostają dodatkowy instrument w postaci możliwości uporządkowania wydanych wcześniej decyzji – zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych. To przed(...)
»

Kwestionariusz ecomanager(...)

O tym, że konieczne jest przełożenie haseł związanych ze zrównoważonym rozwojem na konkretne działania poprawiające stan środowiska naturalnego opowiada Krzysztof Kawczyński, prezes Zarządu Polskiego Systemu Recyklingu O.O., przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej   Oszczędzam energię w domu: W moim domu od zawsze szanowało się energię elektryczną. Obecnie kupuję energooszczędny sprzęt AGD i RTV, (...)
»