Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Inwestycje celu publiczne(...)

Mogą mieć zakres zarówno lokalny, czyli (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) gminny, jak i ponadlokalny – powiatowy, wojewódzki lub krajowy. Inwestycje celu publicznego, bo o nich mowa, wywierają szczególne skutki. Ich zadaniem jest bowiem stworzenie zróżnicowanych warunków polepszających sytuację danej społeczności. Realizacja określonej inwestycji może napotykać na wiele praktycznych problemów. Pierwszym z nich jest niewątpliwie określe(...)
»

Nadbudowy – sposób na tan(...)

Trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce jest powszechnie znana. Jednocześnie istnieją bariery w pozyskaniu gruntów. Ponadto kosztowne i długotrwałe są procedury związane ze zbrojeniem terenu i koniecznością przygotowania infrastruktury. Problem ten nie jest typowo polski, bowiem kraje o wiele od Polski bogatsze i o mniej burzliwej historii stawały w jego obliczu(...)
»