Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Gospodarowanie ściekami w(...)

Użycie taboru asenizacyjnego jest z reguły drogie, a koszty te rosną wraz z oddaleniem domów od punktów zlewnych. W górskich uwarunkowaniach terenowych taki system jest wręcz niemożliwy do wykonania, szczególnie w okresie zimowym, podczas długotrwałych opadów śniegu, ale również w czasie roztopów czy po wiosennych lub letnich opadach deszczu. Poziom higieny życia na wsi st(...)
»

Budowla czy urządzenie te(...)

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) zwróciła się do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury, o zmianę zapisów projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane (projekt z 26 lutego 2009 r.) odnośnie definicji budowli.   Interpretacja Zmiana w proponowanym projekcie dotyczyła przeniesienia zapisu w sprawie elektrowni wiatrowych i odłączenia od słów „a także części budowlanyc(...)
»