Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Reforma systemu ETS(...)

W Parlamencie Europejskim trwają intensywne prace nad projektem reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS), która dotyczy jego kształtu po 2020 r. Zmiany ETS mogą negatywnie wpłynąć na ceny energii i ciepła systemowego, a także odbić się na polskiej gospodarce. Ostateczne głosowanie nad dyrektywą ETS odbędzie się w I kwartale 2017 r. Będą podwyżki Według szacunków Polskiego Komitetu Energii Elektryczne(...)
»

Biometan w transporcie (...)

  Komisja Europejska 28 marca 2011 r. przyjęła strategię „Transport w roku 2050”, zmierzającą do ustanowienia konkurencyjnego systemu transportu, służącego zwiększeniu mobilności, pokonaniu głównych przeszkód w najważniejszych obszarach oraz pobudzeniu wzrostu i zatrudnienia.   Celem jest zdecydowane zmniejszenie zależności Europy od importowanej ropy naftowej oraz redukcja o 60% łącznej emisji dwutlenku wę(...)
»