Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dolne źródła ciepła cz. I(...)

Prosty schemat układu instalacji grzewczej z pompą ciepła, zwłaszcza w domach jednorodzinnych, obejmuje jedno dolne źródło ciepła oraz dwa odbiory ciepła – do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń. Dolnym źródłem może być powietrze atmosferyczne, lecz wybór tego właśnie źródła pociąga za sobą określone konsekwencje, które wynikają przede wszystkim z własności fizycznych powietrza, a w dalszej kolejności z wahań pogody, zwłaszcza temperatury powietrza. (...)
»

Ile nas będą kosztować sp(...)

Tematyka ekonomiczna gospodarki odpadami komunalnymi z trudem przebija się w dyskusji nad sensem rozwiązań technologicznych stosowanych w tym zakresie w kraju. Stosowanie zasad ekonomii przypomina proces dawkowania gorzkiego lekarstwa. Niby wiadomo, że konieczne i pomocne, ale jeżeli można opóźnić jego zażywanie, to dlaczego nie? Dzieje się tak nie dlatego, że ekonomika gospodarki komunalnej jest mało istotna lub niezrozumiała. Świadczy o tym chociażby temperatura d(...)
»