Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Przejmowanie urządzeń inw(...)

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej od wielu lat rodzi problemy związane z udziałem inwestorów prywatnych w tym procesie. Podstawową trudnością jest oczywiście udział finansowy podmiotów prywatnych, który dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i małych eksploatatorów. Problem ten wynika z uwarunkowań prawnych, a raczej ich niedoskonałości i z naturalnych przeszkód, jakimi są zaz(...)
»

STANDARDY DLA GOSPODARKI (...)

Do dziś nie określono w wystarczającym stopniu wymagań w zakresie standardów organizacyjnych, technicznych i sanitarnych dla usługi odbierania odpadów komunalnych. Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych doczekała się dwóch rozporządzeń. Dyskusje dotyczące tematu rozpoczęły organizacje branżowe, łódzki OBREM przygotowuje poradnik dla gmin na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Seminarium podsumowujące te prace odbędzie się podczas Targów POLEK(...)
»