Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Wiara w gminy(...)

O głosy w debacie nad zmianami w prawie ochrony środowiska zaapelował 17 marca br. minister środowiska. Apel nie odbił się znaczącym echem w organizacjach i instytucjach zajmujących się na co dzień problematyką gospodarowania odpadami – właściwie został niezauważony. Chcąc nadrobić tę nieodrobioną lekcję, pragnę wyrazić swój pogląd w przedmiocie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie jest to, co prawda, ustawa przygotowywana przez resort środowiska, ale zag(...)
»

Prawnie usprawiedliwiony (...)

Czy osoba, w sprawie której do straży miejskiej wpłynęło zawiadomienie o rzekomym znęcaniu się nad psem, może pozyskać dane osoby składającej doniesienie – w celu wytoczenia jej powództwa cywilnego? Tak, gdyż przepisy prawa wymagają, by przy składaniu pozwu podać imię, nazwisko i adres zamieszkania pozwanego. Zatem osoba pomówiona ma prawnie usprawiedliwiony cel w pozyskaniu danych osoby, która złożyła na nią nieprawdziwe zawiadomienie. Ustawa z 29 sierpni(...)
»