Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Decyduje rynek(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Cały mechanizm wsparcia rozwoju OZE, w tym szczególnie obrót na Towarowej Giełdzie Energii prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, funkcjonuje bez istotnych zakłóceń i zgodnie z przewidywaniami. Jest jeszcze za wcześnie, aby dokonywać oceny pierwszego roku funkcjonowania nowych rozwiązań dotyczących mechanizmu wsparcia rozwoj(...)
»

Jakie są koszty gospodark(...)

Po raz ósmy w Krakowie zebrali się przedstawiciele samorządowych firm sektora komunalnego na konferencji organizowanej przez Logic Synergy i Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. Tym razem spotkanie przebiegało pod hasłem „Organizacja i finansowanie zintegrowanej gospodarki odpadami”. – Nasza konferencja to próba bilansu minionego okresu, od czasu wprowadzenia „rewolucji śmieciowej” po najbardziej aktualne dyskusje o wprowadzeniu zamówień in ho(...)
»