Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Teoria z domieszką prakty(...)

Dowodem popularności, jaką cieszą się zagadnienia związane z produkcją i wykorzystaniem paliw alternatywnych, jest m.in. zorganizowana w Gdyni w dniach 13-14 października br. przez spółkę Eko Dolina I Międzynarodowa Konferencja pt. „Paliwo alternatywne z odpadów – teoria i praktyka”. Obrady podzielono na siedem paneli. Pierwszy poświęcono systemowi gospodarki odpadami w Europie i Polsce. W jego ramach wystąpił m.in. Bartosz Zambrzycki z Komisji Europe(...)
»

Odpady a prawo własności (...)

  W artykule poruszono kwestie nakładania się na siebie regulacji administracyjnoprawnej w zakresie odpadów i cywilistycznej dotyczącej własności rzeczy.   W sytuacjach, w których dochodzi do stwierdzenia nielegalnego przemieszczania odpadów, ewentualnie nie może ono być realizowane zgodnie z prawem, mogą być wydawane przez organ administracji orzeczenia nakazujące racjonalne, ekologiczne ich zagospodarowanie. Problem w (...)
»