Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Realność udostępnienia za(...)

Jednym ze sposobów, aby w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonać wyboru oferty wykonawcy, który będzie gwarantować należyte wykonanie zamówienia, jest określenie przez zamawiającego odpowiednich warunków udziału w postępowaniu. W celu ich spełnienia wykonawcy mogą skorzystać z zasobów podmiotów trzecich na podstawie udzielonego im udostępnienia. Wprawdzie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy wykonawcze wskazują (...)
»

Miejska infiltracja(...)

Zalane ulice, miejscowe podtopienia, a nawet miejskie powodzie – to trudności, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć mieszkańcy polskich miast. W dobie dominacji w przestrzeni miejskiej powierzchni nieprzepuszczalnych – betonowych i asfaltowych – tradycyjne sposoby odprowadzania wód opadowych stają się po prostu niewystarczające. Postępujące „zabetonowanie” miast, a w konsekwencji zmniejszanie powierzchni chłonnej, prowadzi do zaburzenia naturalnego procesu ob(...)
»