Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Zasady badań marketingowy(...)

Pierwsze badania dla potrzeb marketingu przeprowadziła w 1879 r. amerykańska agencja reklamowa drogą ankiety pocztowej. Dotyczyły one wysokości spodziewanych plonów zbóż, a zleceniodawca był producentem maszyn rolniczych. W gospodarce rynkowej wiele procesów decyzyjnych wymaga przeprowadzenia badań marketingowych. Badania marketingowe to każde planowe i zorganizowane działanie (zbieranie, analiza i przekazywanie danych) zmierzające do poznania nowych faktów i zdobycia nowej wiedzy ułatwiające(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

gas-tight - where, at any point outside the influence of a gas control system, the concentration of flammable gas from landfill gas is less than 1% and that of carbon dioxide is less than 0,5%. Gazoszczelność generator (of waste) - any person whose activity productions wastes or, if person is not known, the person who is in possession and/or control of those wastes. Wytwarzający odpady geological formation - an assemblage of ro(...)
»