Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Wyścig z czasem(...)

 We wrześniu sektor wodociągowo-kanalizacyjny podsumował ostatnie dwie dekady branżowej działalności organizacyjnej, inwestycyjnej oraz ekonomicznej. Jak dotąd bilans wypada korzystnie. Firmy wod-kan, pozostające w większości własnością komunalną, zostały zreorganizowane, poprawił się poziom świadczonych usług, a infrastruktura wod-kan obejmuje coraz szersze obszary. Lepsze są też parametry jakościowe wody i środowiska. Izbie Gospodarczej „Wodociągi P(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Zakłady budżetowe nie są podatnikami VAT Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15, CBOSA. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjn(...)
»