Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"


  1. Informator Czytaj

     Nina Kinitz

     Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk


Polecane artykuły:

Analizatory w recyklingu(...)

Z roku na rok rośnie liczba osób zatrudnionych w firmach tzw. branży recyklingowej. Przedsiębiorstwa z tego sektora są też notowane na warszawskiej giełdzie. Przeprowadzone w 2011 r. badania przez firmę Dunham and Associates, dotyczące amerykańskiego rynku potwierdzają mocną pozycję branży recyklingu. Można stwierdzić, że recykling w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio wpływa na utrzymanie 460 000 miejsc pracy i generuje blisko 90,1 mld dol. rocznie, z czego 10(...)
»

Ustawa WEEE w Polsce(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Osławiona Dyrektywa 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. zagościła już na stałe w polskiej świadomości i została w naszym kraju wdrożona w zniekształconej wersji zwanej ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nakłada ona wiele obowiązków na wszystkich uczestniczących w cyklu życia sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Niektóre z nich są bardziej uciążliwe od innych. (...)
»