Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"


  1. Informator Czytaj

     Nina Kinitz

     Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk


Polecane artykuły:

Krok we właściwym kierunk(...)

Zbigniew Kamieński, Zastępca dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo ważnym instrumentem prawnym stymulującym wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.12.2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze(...)
»

Abrys inicjatorem edukacj(...)

Obecnie pozainstytucjonalna edukacja ekologiczna, w której Wydawnictwa Komunalne firmy Abrys aktywnie uczestniczą, staje się coraz ważniejszą częścią edukacji obywatelskiej. Zmierza ona do rozwijania świadomego społeczeństwa, które akceptuje zrównoważony rozwój i uczestniczy w procesach decyzyjnych. Każdego wydawcę nurtuje pytanie: co to jest dobra publikacja i czy wydawane przez niego pozycje takimi są? W polskim środowisku akademickim rozpowszechnione jest np. nar(...)
»