Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Między puszczą a stolicą(...)

Gmina Stare Babice leży na zachód od Warszawy w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Jednocześnie od północy graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, a większa część jej obszaru znajduje się w otulinie tego Parku. Takie położenie powoduje pewne ograniczenia, ale też stwarza możliwości rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na początku lat 90. ubiegłego wieku, z chwilą powstania samorządu terytorialnego w obecnej postaci, władze gminy przejęły w posiadanie istni(...)
»

Luki w ustawie(...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw niewątpliwie wymaga doprecyzowania. W liście do Jadwigi Rotnickiej, przewodniczącej senackiej Komisji Środowiska, PIGO przedstawiło propozycje wprowadzenia zmian do projektu (druk nr 615) przed przedłożeniem senackim. W liście z 19 maja br. odnieśliśmy się do poszczególnych ustępów artykułu 1 projektu ustawy i zebraliśmy uwagi dotyczące konieczności rozszerzenia obowiąz(...)
»