Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Najwyższy czas zacząć zb(...)

Z Michałem Korkozowiczem prezesem Zarządu spółki REBA Organizacja Odzysku rozmawia Magdalena Dutka Czy mógłby Pan pokrótce scharakteryzować profil planowanej działalności spółki oraz najbliższe zamierzenia. REBA Organizacja Odzysku S.A. została założona przez największych producentów baterii obecnych na polskim rynku i zarejestrowana w sądzie 28.01.2003 r. W chwili obecnej akcjonariat spółki two(...)
»

Kalendarium(...)

11-13.10.2017 Toruń Konferencja Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta „Dzika przyroda w mieście” Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, www.zielenmiejska.org   12-13.10.2017 Zielona Góra III Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, www.iks.uz.zgora.pl &(...)
»