Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Pompownie ścieków sanitar(...)

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem dla odprowadzenia ścieków brudnych, bytowo-gospodarczych od mieszkańców, zakładów usługowych, przemysłowych i innych jest kanalizacja grawitacyjna. Budowa takiej kanalizacji do odprowadzenia niewielkiej ilości ścieków z dużego obszaru na terenach nizinnych o rozproszonej zabudowie, na obrzeżach dużych miast i na wsi oraz zwykle w nawodnionych gruntach jest szczególnie trudna. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest kanalizacja grawitacyj(...)
»

Informator(...)

Czekają nagrody Ministerstwo Środowiska jeszcze tylko do 5 maja br. czeka na zgłoszenia do konkursu "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody". To konkurs na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w polskich i ukraińskich szkołach wyższych. Ma on na celu popularyzowanie i praktyczne wykorzystanie wyników najlepszych prac oraz promocję zawodową laureatów. Kopie prac wraz z kartą zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać do Biura Edukacji i Komunikacji Społec(...)
»