Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

„Liderzy Polskiej Ekologi(...)

W Filharmonii Narodowej w Warszawie 9 listopada br. już po raz 12. zostały przyznane nagrody w Konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany w kategoriach: „Jednostka samorządu terytorialnego”, „Przedsiębiorstwo” oraz „Wyrób”. Założeniem Konkursu jest honorow(...)
»

Integracyjny czy wolny od(...)

Jak pisaliśmy poprzednio, określenie „niepełnosprawność” kojarzone jest najczęściej z osobami na wózkach inwalidzkich, a „ogród zmysłów” z miejscem dla osób niewidomych i niedowidzących. Takie zawężenie pojęć powoduje, że bardzo duża część dzieci nie jest brana pod uwagę nawet przy projektowaniu tzw. integracyjnych placów zabaw. Do ludzi z niepełnosprawnością ruchową zaliczamy osoby bez kończyn lub ich części – nie tylko przemieszczające się na wózkach, ale również te, które korzystają z prot(...)
»