Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W trosce o naszą wspólną (...)

Zbigniew W. Kundzewicz Kapitał naturalny stanowi niewielką część całego majątku krajów wysoko rozwiniętych i znacznie większą część majątku w krajach mniej rozwiniętych. Według szacunków Banku Światowego, kapitał naturalny stanowi tylko 1% całego majątku Niemiec, natomiast aż 54% majątku Nigru. Rozwój trwały i zrównoważony - co to znaczy? H1Termin - "trwały rozwój" (ang. sustainable development) zrobił wielką karierę w ostatniej dekadzie drugiego ty(...)
»

BREEAM – nie tylko dla bi(...)

Biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje BREEAM w Polsce, można odnieść wrażenie, że główni zainteresowani tym typem certyfikacji to deweloperzy obiektów biurowych. Warto jednak pamiętać, że system ten pozwala też na ocenę budynków przemysłowych. Coraz większa wiedza na temat dostępnych metod wielokryterialnej oceny budynków oraz świadomość, jakie korzyści są związane z zieloną certyfikacją sprawiły, że w Polsce w ciągu ostatniego roku zai(...)
»