Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wysypisko w Otwocku czeka(...)

JAK DŁUGO MIESZKAŃCY OTWOCKA BĘDĄ CZEKAĆ NA NOWY STOK NARCIARSKI? Wysypisko pod Otwockiem (Świdry Wielkie) funkcjonuje - jak podaje w piśmie z 1985 r. ówczesny Naczelnik Miasta - od zarania powojennych dziejów miasta. Od formalnego uruchomienia obiektu, aż do połowy lat 70-tych było własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (RPGK) w Otwocku i pozostawało pod jego zarządem. Tak więc wysypisko, wraz z całym majątkiem RPGK, należało do miasta Otwock. (...)
»

Brytyjskie doświadczenia(...)

Około 70 osób wzięło udział w konferencji na temat polskich perspektyw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zorganizowanej po raz trzeci przez Agencję Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu. Konferencja ta odbyła się już w warunkach pełnego obowiązywania ustawy o PPP wraz z niezbędnymi rozporządzeniami wykonawczymi. Zamiarem organizatorów spotkania było zaprezentowanie możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego przy udziale partnerów prywatnych, dlatego (...)
»