Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gmina ma odpowiadać za od(...)

Zaledwie po pół roku od wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) minister środowiska powołał zespół, którego zadaniem było przygotowanie poprawek. Dlaczego tak szybko trzeba naprawiać to, co niedawno zostało już ulepszone? Żadna ustawa nie może działać bez efektywnego systemu kontroli,dlatego,według pierwszych założeń, „moja” ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miała (...)
»

Stary samochód, nowy k(...)

Stare samochody i powypadkowe wraki do niedawna stanowiły przedmiot zainteresowania jedynie ze względu na części, które można z nich pozyskać. Wykorzystanie używanych podzespołów znacznie obniżało koszty napraw. Niestety, samochód wycofany z eksploatacji daje nie tylko możliwość pozyskania części, lecz jest również poważnym zagrożeniem dla środowiska, ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych. O problemach związanych z „końcem życia pojazdu” w aspekci(...)
»