Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekspert FAUN'a odpowiada(...)

Axel Scholz Absolwent FH Osnabrueck. Od początku kariery zawodowej związany jest z techniką w gospodarce komunalnej. W firmie FAUN zatrudniony od 1995 r. Pracował na stanowiskach związanych z projektowaniem pojazdów, programowaniem rozwoju konstrukcji i wyposażenia specjalistycznego a także sprzedażą pojazdów i doradztwem w zakresie rozwiązań systemów logistyki odpadów komunalnych. Szczególnie interesujące jest jego doświadczenie wyniesione z pracy na rynkach Europy Środkowej i Ws(...)
»

Geotermia Mazowiecka to n(...)

Wybudowana pod koniec lat dziewięćdziesiątych ciepłownia geotermalna w Mszczonowie jest sztandarową inwestycją spółki Geotermia Mazowiecka SA. Eksploatacja przez spółkę tej ciepłowni od 2000 r. przez spółkę przyniosła wiele nowych doświadczeń. Zaznaczyć należy, że zastosowane w Mszczonowie rozwiązania techniczne wykorzystujące wodę geotermalną do celów grzewczych i pitnych są unikalne nie tylko w skali Europy, ale również świata. Kończący się właśnie czwarty, od czasu uruchomienia tej ciepłow(...)
»