Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obszary Natura 2000 w Wie(...)

  Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system ochrony dziedzictwa przyrodniczego, który tworzą obszary ptasie i siedliskowe, wyznaczane z uwagi na występowanie najcenniejszych i unikatowych w skali Europy walorów – dzikiej flory i fauny. W województwie wielkopolskim utworzono aż 77 takich obszarów, w tym 19 ptasich i 58 siedliskowych, pokrywających ponad 16% powierzchni województwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wdrożył(...)
»

Kiedy powstanie pierwsza (...)

Morska energetyka wiatrowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki w Europie. Na koniec 2013 r. łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych zlokalizowanych na morzu wynosiła 6,5 GW, przy czym w samym 2013 r. zainstalowano 1,5 GW. Choć Polska znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju tego sektora, to wiele środowisk dostrzega ogromne korzyści wynikające z powstawania krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. (...)
»