Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne 2010(...)

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane zostało „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku”. Nie każdy dysponuje wolnym czasem, aby zapoznać się z tym obszernym, liczącym 92 strony, dokumentem. Dlatego poniżej przedstawiono wybrane informacje z tego Sprawozdania.   System zamówień publicznych funkcjonuje w (...)
»

Nowe tanie kredyty(...)

Bank Ochrony Środowiska SA uruchomił w sierpniu dziewięć nowych linii kredytowych. Są one efektem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał do dyspozycji inwestorów 200 mln zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, budowy ścieżek rowerowych, ograniczenia hałasu, termomodernizacji i czystszej produkcji. Pieniądze te mają być też przeznaczone na finansowanie działań z zakresu usz(...)
»