Wszystkie artykuły w kategorii: "XLV Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Ważne konkrety(...)

Podczas posiedzenia w Sokółce 6 lipca br. członkowie Zarządu Związku Miast Polskich poparli założenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz podjęli stanowisko dotyczące założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Uznano, że założenia Krajowej Polityki Miejskiej, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), należy poprzeć, gdyż odnoszą się one do obszar&(...)
»

Środowiskowa ocena cyklu(...)

Współcześnie terminy „ekologia” oraz „środowisko” stały się kluczem do sukcesu sprzedażowego firm. Wystarczy przedrostek „eko” przed nazwą produktu lub zasygnalizowanie, iż dany wyrób lub usługa są przyjazne środowisku, a zyskują one zupełnie inny wymiar i zostają z góry zaakceptowane przez rzesze ludzi, coraz bardziej świadomych i chętnych do działania na rzecz środowiska naturalnego. Jednak czy naprawdę wszystkie produkty noszące miano ekologicznych przyczyniają się do poprawy jakości środo(...)
»