Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Technologie odzysku ofero(...)

Powstaniu firmy EQUIPO przyświecała m.in. idea stworzenia na polskim rynku przedsiębiorstwa, które poprzez rzetelny dobór zagranicznych partnerów stanie się marką dostarczającą poszczególne elementy/rozwiązania ciągów technologicznych oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. W tym celu prześledziliśmy wszystkie procesy, jakim są poddawane odpady, w wyniku czego zyskaliśmy wiedzę na temat potrzeb naszych Klientów. Pragnęliśmy stać się firmą, która pr(...)
»

Przepisy i procedury dot(...)

Kompetencje organów administracji państwowej Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Właściciele lub zarządcy obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest zobowiązani są do dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów, wykonanego zgodnie z Prawem budowlanym5. Z przeglądu tego sporządza się (w 2 egzemplarzach) „Ocenę stanu i możliwości be(...)
»