Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zielone kampusy uniwersyt(...)

Na terenach kampusów uniwersyteckich formowane są idee, które mogą stać się podwalinami przyszłych zmian i postępu. Na te obszary należy patrzeć nie tylko poprzez pryzmat budynków i ich wnętrz, ale także otoczenia, które trzeba kształtować w sposób sprzyjający rekreacji i wypoczynkowi. Wiodącym aspektem powinno być wdrażanie na uczelnianych terenach zieleni najnowszych technologii oraz modelowych rozwiązań, które będą forpocztą dla innych tego typu obszarów. Pr(...)
»

Koszty utrzymania hydrant(...)

Sieć wodociągowa musi być przystosowana i spełniać określone wymagania do celów przeciwpożarowych. Stanowi ona źródło wody do celów przeciwpożarowych i powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych.  Przeciwpożarowa sieć wodociągowa musi być wykonywana jako sieć obwodowa. Poza obszarami miejskimi może (...)
»