Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

W burzliwych czasach…(...)

XVII Zwyczajne oraz XVIII Nadzwyczajne Zgromadzenie ZPGO odbyły się 23 marca br. W głównej mierze poświęcone były debacie nad projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, włącznie z zapisami „czyszczącymi” ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z obligatoryjnych przetargów. W wyniku dyskusji jednomyślnie podjęto decyzję o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP) (...)
»

Odpadowe Dębe(...)

W dniach 8-9 maja br. w Dębem koło Warszawy odbyło się Niemiecko-polskie sympozjum gospodarki odpadami pt. "Wdrożenie prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami". Organizatorem sympozjum był Instytut Transferu Technologii Ochrony Środowiska - ITUT e.V. przy współpracy Ministerstwa Środowiska, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), Polskiej Koalicji Przemysłowej na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku (EKO-PAK) i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. (...)
»