Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Ekozespoły coraz aktywnie(...)

Młodzieżowa kampania promowania ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię", prowadzona od 1995 r. przez Fundację Global Action Plan Polska, jako systemowy program ekozespołów w placówkach oświatowych realizowana jest od czterech lat. Na dofinansowanie kolejnych edycji programu NFOŚiGW przeznaczył łącznie 551 tys. zł (w 2004 r. ponad 281 tys.). Z każdym rokiem rośnie liczba placówek oświatowych biorących udział w programie. Kilkuosobowe ekozespoły, koordynowane przez instruktorów(...)
»

Król jest nagi(...)

Od lat kolejne rządy nie są w stanie podjąć decyzji o kursie, który należy obrać w energetyce. Widać to wyraźnie w projekcie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) w której sektor energii potraktowano ogólnie i pobieżnie, co świadczy o braku spójnej wizji i koncepcji rozwoju tego ważnego obszaru gospodarki. SOR wydaje się próbą przełamania niemożności i wskazania trendów w różnych dziedzinach gospodarki, jednak brak rzetelnie przygotowanej polityki energetycznej i decyzje podejmowa(...)
»