Badania szczelności reaktorów foliowych do biostabilizacji frakcji podsitowej. Echa raportu ws. instalacji MBP.

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-9
  DRUKUJ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wykonał badania, które miały ustalić, czy z reaktorów wykonanych w systemie tuneli foliowych dochodzi do emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Co z nich wynika?

Głównym celem stosowania biostabilizacji jest przygotowanie odpadów komunalnych, a szczególnie frakcji podsitowych do składowania. Działanie polega na wykorzystaniu aktywności mikroorganizmów rozkładających substancje organiczne zawarte w odpadach. Możliwe jest zachodzenie procesów rozkładu w warunkach tlenowych lub beztlenowych. Różnice te powodują uzyskanie innych produktów oraz inny reżim technologiczny. W warunkach tlenowych końcowym produktem jest stabilizat spełniający określone wymagania, zaś w warunkach beztlenowych – biogaz oraz materiał, który wymaga jeszcze dodatkowego stabilizowania w warunkach tlenowych [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus