Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Najpierw ścieki i woda(...)

Miejsko-wiejska gmina Ryn liczy sobie 6200 mieszkańców i zajmuje obszar 212 km2. Samo miasto Ryn, położone pomiędzy jeziorami Ryńskim i Ołów na trasie Mrągowo-Giżycko, zamieszkuje 3020 osób. Jednym z głównych motorów rozwoju gospodarczego gminy, podobnie jak całego regionu, jest turystyka. Z problemów dotyczących ochrony środowiska Józef Naruszewicz, burmistrz miasta i gminy, na pierwszym miejscu wymienia fakt, że jeszcze nie wszystkie wsie są skanalizowane. Zdecydowa(...)
»

Działania w zakresie gosp(...)

Odpady, które powstają w sektorze gospodarczym. to największy strumień odpadów w Polsce. Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami (MP z 2003 r. nr 11, poz. 159), w 2000 r. wytworzono 125,48 mln ton tych odpadów. Jeżeli chodzi o sposoby gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego, to 77% tych odpadów jest poddawanych procesom odzysku, 2,2% jest unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie, a 17,8% jest składowane na składowiskach odpadów. Należy podkreślić, że odpady &#8222(...)
»