W sprawie dróg

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-9
  DRUKUJ

Ryszard Grobelny, prezes ZMP, przekazał Elżbiecie Bieńkowskiej, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Poprosił też o nadanie mu biegu legislacyjnego oraz przedstawił szkic nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym.

Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (u.d.p.) ma na celu skorygowanie błędu legislacyjnego, jaki pojawił się w ustawie w wyniku zmiany przyjętej w 2003 r. Modyfikacja zaowocowała nieuzasadnionym przerzuceniem na gminy obowiązku utrzymania dotychczasowych dróg krajowych, które zostały „zastąpione” nowymi odcinkami dróg zgodnie z art. 10 ust. 5 u.d.p. Automatyczne przekazanie samorządom gmin dotychczasowych dróg krajowych prowadzi do sytuacji, w których nie są respektowane postanowienia ustawy o d [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus