Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Żyć i działać w duchu gos(...)

Z Andersem Wijkmanem, wiceprezydentem Klubu Rzymskiego, rozmawia Katarzyna Błachowicz. Jaki jest cel gospodarki o obiegu zamkniętym – circular economy? W gospodarce o obiegu zamkniętym chodzi przede wszystkim o zaprzestanie zużywania surowców i materiałów w sposób nieefektywny, a co najważniejsze – by przestać marnować nasze zasoby. Dzięki takiemu podejściu zyskamy pod względem nie tylko gospodarczym, lecz także środowiskowym. Istotne jest po(...)
»

Bioenergia w projekcie BI(...)

Wypracowanie uniwersalnej dla wszystkich rodzajów bioenergii metodologii, pozwalającej na kompleksową ocenę aspektów zrównoważenia ich rozwoju, jest celem unijnego projektu Inteligentnej Energii dla Europy - BIOTEAM. Metodologia powinna znaleźć zastosowanie w dowolnym kraju Unii Europejskiej, uwzględniając mierzalne i jakościowe oddziaływania wzajemne pomiędzy ścieżkami bioenergii a ścieżkami alternatywnego – nieenergetycznego – wykorzystania jej źródeł. P(...)
»