Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Antykompresyjne rozwiązan(...)

Drzewa w przestrzeni miejskiej to temat trudny, poruszany praktycznie przy okazji każdej nowej inwestycji. Problemy z tego wynikające jeszcze bardziej utwierdzają opinię publiczną w przekonaniu, że drzewa oraz troska o nie są nieodłącznymi częściami rozwoju każdego nowoczesnego miasta.   Na szczęście zalety drzew są coraz częściej dostrzegane przez inwestorów oraz urzędników. Również lokalni aktywiści w swoich projektach składanych w ramach budżetów p(...)
»

Nowoczesne sterowanie w o(...)

Artykuł jest jedną z publikacji cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE „SMART Control of wastewater systems – SMAC”. W ostatnim dziesięcioleciu w istotny sposób zostały zaostrzone wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych¹. Z drugiej strony, zmienione warunki funkcjonowania gospodarki wymusiły dążenie do obniżania kosztów oczyszczania ścieków. Prowadzi to do ustalania się nowych standardów oceny jakości oczyszczania i efektywności ekonomicz(...)
»