Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Decyduje rynek(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Cały mechanizm wsparcia rozwoju OZE, w tym szczególnie obrót na Towarowej Giełdzie Energii prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, funkcjonuje bez istotnych zakłóceń i zgodnie z przewidywaniami. Jest jeszcze za wcześnie, aby dokonywać oceny pierwszego roku funkcjonowania nowych rozwiązań dotyczących mechanizmu wsparcia rozwoj(...)
»

Energia Jutra dla każdego(...)

Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra ma na celu opracowanie prognoz rozwojowych, opiniowanie regulacji prawnych dotyczących energii odnawialnej oraz integrację środowiska skupionego wokół OZE. Kongres to akcja składająca się z dziesięciu konferencji, przygotowywanych w największych polskich miastach. Organizatorem Kongresu jest firma Zielona Strona Mocy, a jego partnerzy to Fundacja Polski Kongres Gospodarczy oraz Pracodawcy RP. Pierwsza Konferencja z tego cyklu o(...)
»