Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie ma na co czekać(...)

Z Jerzym Kędzierskim, zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawia Piotr Strzyżyński Jaka jest aktualna sytuacja w zakresie korzystania ze środków Funduszu Spójności? Z wysłanych w 2004 r. do Komisji Europejskiej 35 wniosków rozpatrzone zostały 22, z czego przyjęto jeden bezwarunkowo, a pozostałe pod warunkiem wprowadzenia poprawek. Poprawki te były związane z koniecznością zmiany stosowanego w Polsce systemu ocen o(...)
»

Wsparcie budownictwa socj(...)

Fundusz Dopłat jest rządowym programem wsparcia budownictwa socjalnego, utworzonym na podstawie art. 5 Ustawy z 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (t.j. DzU z 2014 r. poz. 711). Program ten skierowany jest do podmiotów realizujących przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Dysponentem Funduszu jest Bank Gospodarst(...)
»