Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Naturalistyczne podejście do projektowania terenów zieleni jest „trendy”. Do takich wniosków można dojść po prześledzeniu aranżacji wykonanych specjalnie na londyńską wystawę Chelsea Flower Show, która, niestety, przeszła już do historii. Jak się okazuje, wydarzenie zdominowały „ekologiczne projekty”, a trend naturalistyczny był widoczny w niemalże wszystkich realizacjach. Co niezwykle ciekawe, tym razem zgodzono się na urzeczywistnienie konceptu uwzględniającego mniej reprezentatywną fazę ży(...)
»

Priorytety prac Komisji E(...)

Ósma kadencja Parlamentu Europejskiego (PE) dopiero się rozpoczęła, jednakże praca legislacyjna, po przerwie spowodowanej wyborami, nabrała od razu dużego tempa. Spektrum działania Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) obejmuje zarówno takie obszary, w których Parlament razem z Radą ma prawo stanowienia w procedurze ustawodawczej (polityka środowiskowa i klimatyczna, bezpieczeństwo żywności), jak i te zarezerwowane dla państw członkowskich (zdrowie publiczne(...)
»