Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Na wysokim poziomie(...)

Pracownicy z ośrodków naukowych z całego kraju, kadra techniczna z wielu wiodących pod względem technologicznym oczyszczalni ścieków oraz znaczna liczba przedstawicieli administracji publicznej wzięli udział w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Aktualne Problemy Gospodarki Wodno-Ściekowej”. fot. R. Malmur Konferencja, którą h(...)
»

Nowa generacja paliwa lot(...)

W dzisiejszych czasach obserwuje się dynamiczny rozwój lotnictwa, a co za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na paliwo. W 2003 r. transport lotniczy zużył ok. 720 milionów litrów nafty lotniczej w ciągu jednego dnia. Co minutę do komór spalania turbinowych silników lotniczych zostaje podana taka ilość paliwa, która mogłaby wypełnić jeden 50-metrowy basen olimpijski (ok. 3100 m3). Pierwsze udokumentowane zastosowanie biopaliw(...)
»