Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola EMAS w gospodarce o (...)

W świecie, gdzie popyt i konkurencja o ograniczone zasoby naturalne nadal rosną, a rozwój cywilizacyjny jest źródłem presji na środowisko, Komisja Europejska przedstawia koncepcję zmiany gospodarki do modelu o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy). Nowy pakiet, ogłoszony 12 grudnia 2015 r., ma zapewnić Europie stały i zrównoważony rozwój w perspektywie wieloletniej. EMAS, jako narzędzie efektywnego zarządzania ochroną środowiska, może odgrywać kluczową rolę ułatwiającą przedsiębi(...)
»

Klastry energii - preludi(...)

Klaster energii stanowi inicjatywę o lokalnym zasięgu terytorialnym, a zatem podstawowe jego cele definiowane są w oparciu o miejscowe potrzeby. O tym, czym są klastry i dlaczego powstają, dyskutowano w trakcie VI Smart City Forum 20-21 września br. w Warszawie w czasie panelu na temat inteligentnych sieci energetycznych. Jednym z widocznych trendów światowej gospodarki, który umożliwia efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym, jest (...)
»