Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

15-17.06.2011, Zielona Góra XIV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Woda – Ścieki – Odpady w Środowisku Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski Info: 68/328-25-74, konf-wso@iis.uz.zgora.pl, www.iis.uz.zgora.pl   16-17.06.2011, Puławy I Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne „Praktyczne wykorzystanie systemów M(...)
»

Odpady produkcyjne a zarz(...)

W związku z wzmożoną konkurencją, zmiennym rynkiem oraz wzrastającą ilością odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, firmy zaczynają szukać nowych rozwiązań w zakresie zarządzania. Jednym z nich jest zarządzanie wyszczuplające (ang. lean management). Ponadto naciski udziałowców na stworzenie firmy przyjaznej dla środowiska, wynikające z coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa, sprzyjają łączeniu koncepcji lean management z polityką prośrodo(...)
»