Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szansa dla samorządów?(...)

Przyjęta przez Sejm 9 stycznia br. ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi ma być niejako alternatywą dla trybu zamówień publicznych, który jest obecnie najpopularniejszym sposobem realizacji zadań publicznych. Czy samorządy będą korzystać z tego narzędzia przy różnych przedsięwzięciach, mając na uwadze fakt, że ryzyko inwestycyjne w znacznej mierze zostanie przesunięte na prywatnego partnera?   (...)
»

Rewizja dyrektywy(...)

W połowie marca podczas pierwszego czytania Parlament Europejski przyjął stosunkiem głosów – 651 za, 19 przeciw i 16 wstrzymujących się projekt dyrektywy w sprawie odpadów. Konsumpcyjny styl życia sprawia, że odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Dlatego w projekcie nowej dyrektywy pojawiło się jedno z założeń, w myśl którego do 2012 r. systematycznie wzrastający przyrost odpadów powinien zostać zahamowany. Punktem odniesienia będzie całkowita roczna produkcja odpadów w (...)
»