Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Inwestycyjny Kalejdoskop(...)

W trosce o czyste Mazury W Rynie (woj. warmińsko-mazurskie) ruszyła budowa ekologicznej miniprzystani żeglarskiej, wyposażonej w systemy odbioru ścieków i segregacji odpadów. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację dużego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa ekologicznych miniprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego”. Koszt realizacj(...)
»

Uzdatnianie wody dla Huty(...)

Huta Miedzi Głogów położona jest w woj. dolnośląskim, w granicach administracyjnych miasta i powiatu Głogów. W jej skład wchodzą Huta Miedzi Głogów I i Huta Miedzi Głogów II, usytuowane obok siebie, tworzące kompleks przemysłowy zajmujący ok. 460 ha. Do produkcji miedzi wykorzystywana jest woda przemysłowa pobierana z rzeki Odry. Gospodarkę wodno-ściekową dla potrzeb Huty Miedzi Głogów prowadzi od 2005 r. Energetyka. Swoją działalnością obej(...)
»