Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Drzewa a zagrożenie przec(...)

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, takich jak pożar czy innego rodzaju kataklizmy, usunięcie drzew i krzewów powinno być przeprowadzone natychmiast. Jedyne utrudnienie wynika z faktu, że usunięcie tego typu roślinności wymaga uzyskania zezwolenia na ogólnych zasadach, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Ochrona środowiska jest procesem, który wymaga działań o charakterze kompleksowym i interdyscyplinarnym. Konieczność ta w sposób szcze(...)
»

Wykorzystanie stopni wodn(...)

O ile teoretyczny potencjał hydroenergetyczny naszego kraju można ocenić stosunkowo precyzyjnie1 (wątpliwości można mieć tylko do przyjmowanych wartości przepływów w poszczególnych rzekach), to wyznaczenie tzw. potencjału technicznego (użytkowy potencjał hydroenergetyczny) budzi poważne wątpliwości. Stan zasobów hydroenergetycznych Polski wynosi teoretycznie 25 tys. GWh/rok, w tym 12 tys. GWh/rok to zasoby nadające się do technicznego wykorzystania. Z tego ekonomicznie efektywne (...)
»