Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Nie zabijajcie eutanazji!(...)

Eutanazja – wielki problem ponowoczesnych społeczeństw: z jednej strony uporczywe podtrzymywanie życia wbrew woli przewlekle chorego nie ma sensu, z drugiej jednak prawne usankcjonowanie procedur eutanazyjnych jest otwarciem przepustnicy z nadużyciami i „twórczej interpretacji” woli przewlekle chorych. Tak samo z in housem – czasami trzeba go zastosować, ale usankcjonowanie prawne (bez jasnych zapisów ich stosowania) spowoduje lawinę nadużyć, przede wszystkim w zakr(...)
»

Inwestor zastępczy(...)

W praktyce realizacji inwestycji od lat ugruntowała się w Polsce instytucja inwestora zastępczego. W obowiązującym ustawodawstwie nie istnieją jednak żadne przepisy, które dotyczyłyby wprost tej problematyki, regulując definicję inwestora zastępczego, zakres jego praw i obowiązków czy zasady i granice odpowiedzialności. Próbując definiować pojęcie inwestora zastępczego, należałoby uznać, że będzie to osoba prawna, osoba fizyczna czy inna jednostka organizacyjna niep(...)
»