Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

  Można powiedzieć, że tegoroczna powódź podważyła słuszność słów Wisławy Szymborskiej, że „nic dwa razy się nie zdarza”. Na przełomie maja i czerwca w wyniku ataku żywiołu ucierpiało ponad 600 gmin z czternastu województw. Zostały zalane domy, uszkodzone drogi, zerwane mosty. Z powodzią zmagali się także przedsiębiorcy, którzy robili wszystko, by zapobiec przedostaniu się wody na teren swojej firmy. O tym, jak wyglądała walka z szalejący(...)
»

Projekt „Oddaj elektroodp(...)

Kampania „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” jest realizowana w ramach projektu „Elektroodpady w dobre miejsce – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat poprawnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)”. Projekt zajął I miejsce w ogłoszonym w 2012 r. przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pierwszym konkursie w dziedzinie Edukacja ekologiczna w kategorii II „Zbieranie, segregacja (...)
»