Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Zezwolenia na zbieranie o(...)

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628, z późn. zm.) pojęcie „gospodarowanie odpadami” rozumie szeroko, obejmując nim zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także nadzór nad tego rodzaju działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Pojęcie „nadzoru” jest tu użyte w szerszym znaczeniu niż zwykle stosowane w opracowaniach teoretycznych i tekstach prawnych, oznacza bowiem także zarządzanie gosp(...)
»

Pomiary w czyszczeniu sie(...)

W większości systemów wodociągowych wtórne zanieczyszczenie wody podczas jej dystrybucji stanowi znaczący problem eksploatacyjny. Doraźnym sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom tego procesu jest kompleksowe płukanie oraz czyszczenie przewodów. Kluczową rolę odgrywa w tym wybór odpowiedniej metody oraz właściwa ocena efektywności czyszczenia sieci wodociągowej.  Decyzja o czyszczen(...)
»