Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

SUW „Piaskownia” w Jaworz(...)

W Jaworznie już działa jedno z najnowocześniejszych w Europie ujęć wody pitnej. Dodatkowym atutem jest zastosowanie ozonowania. Ujęcie powierzchniowe „Piaskownia” (fot. 1) do 2011 r. produkowało wodę do celów produkcyjnych dla pobliskich zakładów przemysłowych. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych spółka mogła przystąpić do przebudowy, a w zasadzie całkowitej modernizacji ujęcia w SUW do celów pitnych. Inwestycję wartą blisko 20 mln zł rozpoczęt(...)
»

Informator(...)

Dopłaty pod warunkami Rolnicy, którzy złożyli do ARiMR wnioski na dopłaty do wierzby energetycznej i róży bezkolcowej, wykorzystywanych na cele energetyczne, do końca grudnia br. powinni złożyć w oddziale regionalnym Agencji kopię umowy kontraktacyjnej na odbiór biomasy. Aby uzyskać dotację, odbiorcą surowca musi być podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania obu roślin na cele energetyczne. Drugim warunkiem otrzymania dopłaty jest prowadzenie plantacji zgodni(...)
»