Recykling organiczny odpadów komunalnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-8
  DRUKUJ

W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych uzyskanie kompostu spełniającego normy ustawy o nawozach i nawożeniu jest bardzo trudne. Rozwiązaniem może być mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych (MCP).

Najczęściej przychodzącym na myśl sposobem recyklingu organicznego jest wytworzenie z odpadów kompostu lub/i biogazu. Wynika to z definicji recyklingu organicznego, zawartej w art. 18 ustawy o odpadach: „Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan”. Procesy tlenowego lub beztlenowego biologicznego rozkładu stosuje się w stosunku do zmieszanych odpad [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus