Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Volkspark – niezwykle prz(...)

Volkspark – niezwykle przyjazny użytkownikom   Zieloną wizytówką Poczdamu, przyciągającą rzesze turystów, jest otaczający zamek Sanssouci barokowy park ze spektakularnymi tarasami i fontannami. Natomiast nowoczesny Volkspark to założenie o swobodnym charakterze, przyjazne użytkownikom, spełniające wymogi stawiane parkom XXI w.    Volkspark znajduje się w północnej części Poczdamu, w dziel(...)
»

As w rękawie?(...)

Nowy system zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, będący konsekwencją wejścia w życie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) oraz zmian wprowadzonych do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.), stawia nowe wyzwania zarówno przed gminami, jak i przed podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Rozwiązania wyni(...)
»