Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Ciepło z odnawialnych źró(...)

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywany, staje się jednym z priorytetów Unii Europejskiej w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii oraz w działaniach na rzecz zwalczania smogu i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Rada UE przyjęła w 2007 r. pierwszy, kompleksowy pakiet klimatyczno-energetyczny „3 x 20%”, który wyznaczył trzy główne cele rozwoju unijnej energetyki do 2020 roku: wzrost udziałów energii z OZE łąc(...)
»

Patologie(...)

Podobna do obecnej w Polsce sytuacja w gospodarce odpadami miała miejsce w krajach członkowskich starej Unii ponad dwadzieścia lat temu. Zaczynało brakować miejsca na składowiskach odpadów, a zasada nimby (akronim ang. Not In My Back Yard „nie na moim podwórku”) była coraz bardzie(...)
»