Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Informacje(...)

Kontrolowany złom W poprzednim miesiącu informowaliśmy o pladze kradzieży złomu w Bydgoszczy i podjętej tam inicjatywie przeciwdziałania temu procederowi. Zjawisko kradzieży złomu dotyczy całego kraju. W Rybniku doszło do tragedii – dziewczynka zginęła, wpadając do studzienki, z której wcześniej skradziono pokrywę. Władze samorządowe Rybnika zwróciły się z apelem do mieszkańców o reagowanie na podejrzaną i nielegalną działalność zbieraczy złomu. Również sejm podjął działania, kt(...)
»

Kary pieniężne za usuwani(...)

Ochrona zieleni w sposób nierozerwalny wiąże się z przestrzenią, w której przychodzi jej funkcjonować. Dlatego też, tak ważną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzennego.  Drzewa i krzewy są także stałym „towarzyszem” obiektów najcenniejszych z punktu widzenia tradycji i dorobku kulturalnego. Chodzi o nieruchomości uznane za zabytki, zgodnie z rozwiązaniami wynikającymi z Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zab(...)
»