Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odnawialne źródła energii(...)

Urszula Wojciechowska W dniach 10-11 grudnia 2001 r. w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja pt. „Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku”, zorganizowana przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) przy Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz World Renewable Energy Network (WREN). Celem konferencji była promocja krajowych rozwiązań i doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), stworzeni(...)
»

Raport Najwyższej Izby Ko(...)

Niezgodne z przepisami postępowanie z osadami ściekowymi stwierdzono w przypadku aż 32 podmiotów na 36 skontrolowanych przez NIK jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków w latach 2011-2012. Kolejny raz inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzają występujące nieprawidłowości przy gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi. W poddanych badaniom oczyszczalniach ścieków wykorzystano wprawdzie niemal całość – czyli ponad 98% – wytworzonych osadów(...)
»