Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z unijnego podwórka(...)

Platforma zmian klimatu Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA), 23 marca br., uruchomiła europejską platformę dostosowania do zmian klimatu (CLIMATE-ADAPT). Jej zadaniem jest wspieranie podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, dotyczącej dostosowania do zmian klimatu, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym, jak i całej Unii Europejskiej. Dostosowanie oznacza przewidywanie niekorzystnych skutków z(...)
»

Próba oceny wielkości nie(...)

Artykuł poświęcony jest problematyce oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej. Oszacowanie skali tego poboru zawsze stanowi problem, szczególnie na etapie sporządzania bilansów wody w przedsiębiorstwach wodociągowych. Przedsiębiorstwa wodociągowe, pomimo swojej szczególnej roli, podlegają takim samym prawom, jak inne zakłady produkcyjne1. Nie mogą sobie pozwolić na „sponsorowanie” nieuczciwych klientów przez akceptację nieuprawnionych poborów wody. K(...)
»