Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(...)

Podstawę prawną dla możliwości utraty statusu odpadu stanowi przepis art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 2008 r. str. 3, ze zm., dalej jako: dyrektywa odpadowa), ustalający kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana substancja czy przedmiot wytworzony z odpadów mogły utracić ten status. Przepis ten uległ zmianie w wyniku wejścia w życie 4 lipca 2018 r. Dyrektywy Parl(...)
»

Drodzy Czytelnicy(...)

Obszar Zatoki Gdańskiej to jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. O jego atrakcyjności decyduje nie tylko morze i cenne zabytki, ale także dwa przepiękne parki krajobrazowe. Tereny lądowe Nadmorskiego Parku Krajobrazowego przebiegają od Białogóry do Helu i wzdłuż Zatoki Puckiej od Władysławowa do Mechelinek (w gminie Kosakowo), czyli przez obszary wszystkich gmin powiatu puckiego. Trójmiejski Park Krajobrazowy rozciąga się natomiast od Wejherowa do Gdańska – bezpośrednio na styku(...)
»