Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z perspektywy Brukseli(...)

W sierpniu br. Komisja Europejska opublikowała „Siódme sprawozdanie z wykonania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)”. Ewidentnie uwidacznia ono różnicę pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi w zakresie ochrony środowiska przed ściekami. Sprawozdanie Komisji, przygotowywane dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, stwierdza, iż starania państw tworzących Wspólno(...)
»

Bezpieczeństwo RIPOK – wy(...)

Rosnące wymogi ubezpieczycieli wymuszają na regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów zmianę podejścia i inwestycje w bezpieczeństwo pożarowe zakładów. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność” skierowana do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Konferencję która odbyła się 6 grudnia 2017 r. w Katowicach-Pyrzowicach zorganizowała firma MENTOR. Swoimi doświadcze(...)
»