Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Branża chce zmian(...)

Wskazanie poważnych zagrożeń dla przedsiębiorców, a także nacisk na konieczne działania, które należy podjąć w celu budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami – to główny cel memorandum opublikowanego pod koniec ubiegłego roku przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). W ogłoszonym memorandum reprezentanci KIG wyrazili zaniepokojenie rozwojem sytuacji związanej z wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak twierdzą, obecnie syg(...)
»

Od redaktora(...)

W branży gospodarki odpadami nie sposób narzekać na nudę. Świadczy o tym chociażby fakt, że na dniach, gdy miesięcznik trafi do druku, odbędą się spotkania dwóch komisji. Komisja Środowiskowa omówi w Senacie wyzwania i zagrożenia związane z systemem gospodarowania elektroodpadami. Sytuację w tej branży obrazuje felieton Wojciecha Koneckiego, który publikujemy w tym wydaniu. Natomiast posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest już pokłosiem pierwszego czytania(...)
»