Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oleje przepracowane - odp(...)

Rozwój motoryzacji powoduje coraz większe zapotrzebowanie na paliwa, oleje smarowe i płyny eksploatacyjne. Za wzrostem zużycia wymienionych produktów ropopochodnych idzie, niestety, wzrost ilości odpadów. Efektem ich produkcji jest zwiększona emisja do atmosfery szkodliwych składników spalin oraz skażenie gleb i wód gruntowych. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przekazanie odpadów olejowych do konkretnej jednostki zajmującej się ich przetwórstwem bądź utylizacją. (...)
»

Nadgorliwy minister?(...)

Wymagania jakościowe stawiane wodom powierzchniowym wykorzystywanym do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Zgodnie z zapowiedzią zawartą w Prawie wodnym1, obowiązujące od 1991 r. wymagania jakościowe stawiane wodom powierzchniowym przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę do picia (I klasa czystości) oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk (II klasa czystości)2, czyli do celów komunalnych, zastąpiono nowymi normatywami. Są one zawart(...)
»