Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W kierunku społeczeństwa (...)

Z ekspertyzy pt. „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, przygotowanej na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w 2000 r., wynika, że budowa nowych, szerokopasmowych sieci magistralnych jest obecnie ekonomicznie uzasadniona tylko jako element składowy większych inwestycji infrastrukturalnych. Może warto zatem przy realizacji inwestycji liniowych uwzględniać położenie wzdłuż nich kabli światłowodowych, w których część włókien zostałaby udostępniona(...)
»

Klon polny(...)

Spośród ok. 190 gatunków i podgatunków klonów występujących na Ziemi w Polsce dziko rosną trzy. Są nimi: klon pospolity (zwyczajny) – Acer platanoides, najpospolitszy i najczęściej uprawiany; jawor – A. pseudoplatanus i polny – A. campestre, najmniej liczny. Klon polny jak dotąd jest niedoceniany w uprawie. Tymczasem charakteryzuje się licznymi zaletami, predysponującymi go do szerokiego stosowania na różnego rodzaju mi(...)
»